SATADOM®

SATADOM®是宜鼎独家研发的尺寸规格,适用于1U服务器,搭载优化固件以及无线电源,成为各种嵌入式与服务器应用上,最完美的快速开机装置选择。

简化搜寻

推荐产品 (53)

SATADOM-SV 3IE3 V2

8GB~64GB

SATADOM-MH 3IE4

16GB~128GB

SATADOM-ML 3IS4

16GB~128GB

SATADOM-SH 3IE3 V2

8GB~64GB

SATADOM-MV 3IE4

8GB~64GB

SATADOM-SV 3IE4

8GB~64GB

SATADOM-SL 3IE3 V2

8GB~64GB

SATADOM-ML 3IE4

16GB~128GB

SATADOM-ML 3SE4

8GB~64GB

SATADOM-SL 3SE3

4GB~32GB

SATADOM-ML 3SE3

4GB~64GB

SATADOM-SH Type D 3SE4

8GB~32GB

SATADOM-ML 3IE3 V2

16GB~128GB

SATADOM-SL 3IE4

8GB~64GB

SATADOM-ML 3IE2-P

16GB~128GB

SATADOM-SL 3IS4

16GB~64GB

SATADOM-SV 3SE3

4GB~32GB

SATADOM-SH Type C 3SE4

8GB~32GB

SATADOM-SV 3SE4

8GB~32GB

SATADOM-SH Type C 3SE3

4GB~32GB

SATADOM-SH 3SE3

4GB~32GB

SATADOM-SH 3SE4

8GB~32GB

SATADOM-SL 3SE4

8GB~32GB

SATADOM-SH Type D 3SE3

4GB~32GB

SATADOM-ML 3MS4

32GB~256GB

123

产品比较表